Tjänsten ”Smart Access” Cloud Telematics för användning i bilen lanseras i USA och Japan i juni

Smart Access

Clarion Co., Ltd. (Tatsuhiko IZUMI, President; hädanefter kallad ”Clarion”) har skapat tjänsten "Smart Access" Cloud Telematics för att erbjuda bilförare en bekvämare, säkrar och trevligare körmiljö. Tjänsten lanseras i juni i Nordamerika och Japan och implementeras sedan stegvis på global nivå. Vi har planer på att introducera nya produkter som är kompatibla med ”Smart Access.” Genom att utveckla vår telematiska tjänst, ”Smart Access”, tillsammans med ett nytt sortiment av inbyggda produkter som ökar värdet på anslutningen kommer Clarion att förändras från att ha varit en ”leverantör av informationsutrustning för bilen” till en ”leverantör av informationslösningar för bilen.”

Den globala marknaden för smarttelefoner växer i snabb takt och påverkar fordonsindustrin stort I takt med att det blir allt vanligare att människor kopplar upp sig till Internet och använder applikationer globalt blir det ett grundläggande kratt hela tiden erbjuda nya funktioner och fördelar genom en Internet-anslutning i bilen. Med det här framtida målet för den globala marknaden i åtanke strävar Clarion efter att öka sin informationsverksamhet i bilen och kommer att erbjuda telematiska tjänster för att bidra till samhället genom biltillverkarens OEM-tjänster och produkter som säljs i efterhand. Detta kommer att vara grundläggande för Clarions framtid och företaget tar sina första steg i den riktningen med ”Smart Access” som har utvecklats i nära samarbete med Hitachi Group.

Huvudfunktioner:

(1)En rad huvudfunktioner för ”Smart Access”, inklusive smarttelefonanslutning, VRM-tjänst och CRM-tjänst.

”Smart Access” är utformat för att erbjuda stöd för grundläggande alternativ i framtiden, såsom: ”Smarttelefonsanslutning” som gör det möjligt att använda en rad appar för smarttelefonen i bilen; ”VRM-tjänsten (Vehicle Relational Management System)” som säkrar bilen genom administration och säkerhetshantering, samt information; ”CRM-tjänsten (Customer Relational Management System)” som kontinuerligt erbjuder sådan information till kunden för hans/hennes skydd; och ”E Call” nödsamtalssystem, som förväntas nå global spridning i framtiden. Dessutom är ”Smart Access” utformad för att både fungera som telematiskt system som tillhör Clarion och ha ett gemensamt telematiskt system för biltillverkarna.

(2)Regler för molntjänster och innehållsutbud som har utvecklats i samarbete med olika partner.

Genom ”Smart Access” kopplar Clarion ihop den senaste, aktuella informationen från en rad olika källor i realtid med användare, med basarkitekturen ”Cloud Telematics Service”. Dessutom planeras nytt innehåll och utvecklas i samarbete med olika partner som är ledande inom sina respektive fält, för att kunna erbjuda de bästa och mest spännande applikationerna för bilen.

(3)Bevara tillförlitligheten och ett högt förtroende baserat på teknisk kunskap, kvalitetsförsäkran och säkerhetstekniker inom utveckling av informationsutrustning för bilen.

Clarion kommer att fortsätta skapa säkra Internet-anslutningssystem för bilen. Dessutom är det så att sedan grundutvecklingen skedde i samarbete med Hitachi Group, går det att kontinuerligt leverera omfattande funktioner inom Hitachi Group och därmed erbjuda säkra tjänster till kunderna.

(4)Hållbar utveckling och regler för ”Anslutningsbara produkter i bilen”.

Med början för efterhandsförsäljningsprodukter där försäljningen påbörjas i juni 2012, kommer nyligen utvecklad utrustning för bilen, såsom bilnavigeringssystem, att utrustas med ett anslutningsgränssnitt för ”Smart Access”, som ökar värdet för dessa ”Smart Access-anslutningsbara” produkter från Clarion. Eftersom ofta förekommande uppdateringar och tillägg av nytt programinnehåll går att få genom ”Smart Access” blir det möjligt att fortsätta erbjuda nytt värde till användaren även efter köpet. I OEM-verksamhet kommer gränssnittet att vara av open source-typ, så att biltillverkare inte bara kan ansluta genom sin egen utrustning i bilen, utan även med utrustning i bilen som tillhör andra tillverkare.

I samband med lanseringen av ”Smart Access” har Clarion valt ut sin egen märkesslogan "moves you, connects you" som reklamnyckelord för att uttrycka vår nya målsättning, och det kommer att utformas en ny global reklamstrategi som bygger på den. Kärnan i Clarions budskap är att ”Clarion berör dig, genom att hjälpa dig ansluta till ljud, information med komfort och säkerhet.”

Tillbaka till toppen


Copyright © Clarion All Rights Reserved.