Služba „Smart Access“ Cloud Telematics pre použitie v automobile, ktorá je od júna uvedená na trh v USA a Japonsku

Smart Access

Clarion Co, Ltd (Tatsuhiko Izumi, prezident, ďalej len ako „Clarion“) vytvorila službu „Smart Access“ Cloud Telematics s cieľom poskytovať vodičom pohodlnejšie, bezpečnejšie a vhodné prostredie na jazdu. Táto služba bude v júni spustená v Severnej Amerike a Japonsku a postupne sa bude realizovať na celom svete. Máme plány na zavedenie nových výrobkov, ktoré sú kompatibilné so službou „Smart Access.“ Spoločnosť Clarion sa prostredníctvom vývoja našej služby Business pre telekomunikáciu a informatiku prostredníctvom „Smart Access“ spolu s novou skupinou výrobkov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pripojenia, zmení z „výrobcu informačného zariadenia vo vozidle“ na „poskytovateľa informačných riešení vo vozidle.“

Celosvetový trh so smartfónmi rastie obrovským tempom a významným spôsobom vplýva na automobilový priemysel. Pretože pre ľudí sa pripojenie k internetu a používanie jeho aplikácií na celom svete stáva čoraz viac bežnou vecou, schopnosť trvalo poskytovať nové vlastnosti, funkcie a výhody prostredníctvom internetového pripojenia vo vozidle sa stane univerzálnou nutnosťou. Mysliac na túto budúcu víziu pre svetový trh sa spoločnosť Clarion bude usilovať o zvýšenie svojej informačnej činnosti vo vozidle a bude poskytovať služby pre telekomunikáciu a informatiku s cieľom prispieť k rozvoju spoločnosti prostredníctvom zariadení OEM a náhradných dielov pre výrobcu automobilov. Toto bude mať pre budúcnosť spoločnosti Clarion zásadný význam a spoločnosť bude v tomto smere podnikať prvé kroky so službou „Smart Access“, ktorá bola vyvinutá v úzkej spolupráci s Hitachi Group.

Hlavné vlastnosti:

(1)Množstvo hlavných funkcií služby „Smart Access“, vrátane pripojiteľnosti smartfónu, služieb VRM a CRM.

Služba „Smart Access“ je navrhnutá tak, aby v budúcnosti ponúkala širokú podporu pre základné položky, ako sú: „Pripojiteľnosť smartfónu“, ktorá v aute umožňuje používať širokú škálu aplikácií smartfónu; služba „VRM“ (systém na riadenie vzťahu s vozidlom)“, ktorá zabezpečuje vozidlo riadením údržby a bezpečnosti, rovnako ako služba Probe Information; služba „CRM“ (systém na riadenie vzťahu so zákazníkom), ktorá tieto informácie nepretržite poskytuje zákazníkovi na jeho/jej ochranu; a systém tiesňového volania „E Call“, ktorého rozšírenie na celom svete sa očakáva v budúcnosti. Služba „Smart Access“ je okrem toho navrhnutá tak, aby fungovala nielen ako vlastný systém telekomunikácií a informatiky pre spoločnosť Clarion, ale tiež ako spoločný systém telekomunikácií a informatiky pre výrobcov automobilov.

(2)Poskytovanie služieb Cloud a pestrosť obsahu, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s rôznymi partnermi.

Spoločnosť Clarion bude prostredníctvom služby „Smart Access“ pre používateľov pripájať najčerstvejšie informácie v reálnom čase z rôznych zdrojov s využitím základnej architektúry „služby pre telekomunikáciu a informatiku“. Nový obsah bude okrem toho naplánovaný a vyvinutý spolu s rôznymi partnermi, ktorí patria k špičke vo svojich špecifických oblastiach s cieľom ponúknuť optimálne a zaujímavé aplikácie vo vozidle.

(3)Udržanie dôvery a vysokej spoľahlivosti na základe technologickej odbornosti, zabezpečenia kvality a bezpečnostných technológií pri vývoji informačného zariadenia vo vozidle.

Spoločnosť Clarion bude pokračovať vo vytváraní bezpečného systému na pripojenie k internetu vo vozidle. Vzhľadom k tomu, že základný vývoj bude prebiehať v spolupráci s Hitachi Group, bude okrem toho možné nepretržite využívať obrovské možnosti v rámci skupiny Hitachi a zákazníkom tak poskytovať bezpečné a zabezpečené služby.

(4)Trvalo udržateľný vývoj a poskytovanie „pripojovacích výrobkov vo vozidle.“

Pripravované novo vyvinuté zariadenia vo vozidle, ako sú automobilové navigačné systémy, budú počnúc výrobkami, ktorých predaj bol po uvedení na trh zahájený v júni 2012, vybavené rozhraním na pripojenie služby „Smart Access“, ktoré výrobkom „Smart Access Connective“ od spoločnosti Clarion pridá novú hodnotu. Vzhľadom k tomu, že časté aktualizácie a pridávanie obsahu nových aplikácií je udržateľné prostredníctvom služby „Smart Access“, používateľovi bude aj po zakúpení možné naďalej poskytovať novú hodnotu. V aplikácii OEM business bude okrem toho rozhranie pre voľný prístup, takže výrobcovia automobilov nebudú mať len možnosť spojenia s ich vlastným zariadením vo vozidle, ale tiež so zariadením vo vozidle od iných výrobcov.

Spoločnosť Clarion vybrala v súvislosti so spustením služby „Smart Access“ svoje úplne nové reklamné heslo "moves you, connects you" ako kľúčové slovo na podporu predaja s cieľom vyjadriť naše nové poslanie a bude tak uvoľňovať novú globálnu reklamnú stratégiu založenú na tomto reklamnom hesle. Hlavnou myšlienkou odkazu Clarion je to, že „spoločnosť Clarion vás uvedie do pohybu tým, že vás spojí so zvukom, informáciami, pohodlím a bezpečnosťou.“

Naspäť na začiatok stránky


Copyright © Clarion All Rights Reserved.