ภาพรวม

Clarion (Malaysia) Sdn. Bhd.

ชื่อบริษัท

  • Clarion (Malaysia) Sdn. Bhd.

วันที่ก่อตั้ง

  • 31 ธันวาคม 1970

ทุนชำระแล้ว

  • 4,000,024 ริงกิตมาเลเซีย

พนักงาน

  • 384 คน

กิจกรรมหลัก

  • ออกแบบและผลิตเครื่องเสียงและวิดีโอติดรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Clarion
  • เป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายและการตลาดระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กรรมการผู้จัดการ

  • ตัน ตรง คิน

ที่อยู่

  • Phase 3, Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia.

ติดต่อ

  • โทรศัพท์ +60-4-6148-400
  • แฟกซ์ +60-4-6439-108/6438-763

หน้าที่สำคัญ

1. ออกแบบและผลิตเครื่องเสียงและวิดีโอติดรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ Clarion
2. เป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายและการตลาดระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา
3. รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนประกอบที่เกี่ยวกับรถยนต์
4. จำหน่ายชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ให้กับกลุ่มบริษัท Clarion

กลับสู่ด้านบนของหน้า