Bulgarian [Информация за продукта]

Считано от април 2018 г. цялата поддръжка в Европа за всички персонални продукти на Clarion се обединява под Clarion Europe S.A.S. във Франция. Моля, прегледайте страницата „Връзка с нас“ от тази връзка. Тази новина не е свързана с промени в гаранциите на продуктите. Ако имате въпрос относно гаранционното обслужване на продукти, свържете се с вашия търговски представител.

Clarion Co., Ltd.

Начална страница